Randmeer Klasse Organisatie

Raadplegingen

Uitslag: Nederlands Kampioenschap (NK), op vrijdag geen wedstrijden maar wel training.

Ja, goed idee. Als het NK alleen in het weekend gezeild wordt overweeg ik zeker mee te doen. De vrijdag is voor mij een belemmering voor deelname.
8x gestemd
  44%
Nee, slecht idee. Voor een volwaardig NK heb je drie geplande wedstrijddagen nodig om voldoende races te kunnen zeilen. De vrijdag vormt voor mij geen belemmering.
10x gestemd
  56%
Totaal aantal stemmen: 18

Uitslag: Regel 50, verplichting tot gebruik van quick release trapezehaak per 1-1-2023 Wat vind jij?

Deze regel moeten we accepteren en naleven.
9x gestemd
  41%
Ik vind de huidige situatie met een open haak veilig genoeg en vind de nieuwe regel niet nodig.
13x gestemd
  59%
Totaal aantal stemmen: 22